OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE čamca iz 1985.godine, sopstvene mase 1900kg, dužine 8,5m

od strane | 11 окт, 2018 | Novosti

bela ladja

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bečej
Turistička organizacija opštine Bečej
Broj : 34-3/2018
Datum: 26.09.2018. godine
B E Č E J